söndag 13 april 2014

Varsel om vräkning!

Bäste bebis,

Härmed varslar jag, i egenskap av hyresvärd, dig om vräkning.

Vräkningen kommer äga rum snarast, dock senast inom 2 veckor. Till grund för vräkningen föreligger ett uppenbart ointresse från din sida att följa sedan tidigare överenskommen hyresperiod med slutdatum 2014-04-10 (se bilaga, Ultraljuds rapport), samt de störande nattliga aktiviteter du redan fått tillsägelse om.

För att underlätta för alla berörda parter ber jag dig att flytta ut självmant.

Med vänlig hälsning
Hyresvärden Mamma AB

Bilaga:
Namnlös
Överenskommet utflyttningsdatum 2014-04-10

1 kommentar: